קורסים לרופאים

קורס GCP להסמכת רופאים, חוקרים ומתאמי מחקר בניסויים קליניים
ICH-GCP – Good Clinical Practice הליכים קליניים נאותיםGood Clinical Practice, GCP) ) הם סטנדרטים בינלאומיים לתכנון, ביצוע ,ניטור, בקרה, תיעוד ודיווח של מחקרים רפואיים בבני אדם. מטרת הקורס: הקניית כלים ועקרונות לניהול
Point of Care Ultrasound (PoCUS) Course
בעשור האחרון הורחב השימוש בבדיקת אולטרסאונד ככלי עזר לאבחון וטיפול מעבר למחלקות הדימות גם למחלקות העוסקות ברפואה פנימית, כירורגיה, רפואה דחופה, מחלקות אשפוז וחדר מיון. השימוש הנקודתי של השיטה ליד מיטת החולה למטרות