קורסי הכשרה מקצועיים

קורס GCP להסמכת רופאים, חוקרים ומתאמי מחקר בניסויים קליניים

תאריכי הקורס: דצמבר 2020
בין השעות: 08:30-16:30
אולם 3, מכללת רמב"ם-ידע
ההרשמה הסתיימה

מטרת הקורס

ICH-GCP – Good Clinical Practice

הליכים קליניים נאותיםGood Clinical Practice, GCP) ) הם סטנדרטים בינלאומיים לתכנון, ביצוע ,ניטור, בקרה, תיעוד ודיווח של מחקרים רפואיים בבני אדם.

מטרת הקורס:

הקניית כלים ועקרונות לניהול וביצוע של מחקרים בבני אדם באופן נאות, בטוח ויעיל בהתאם להנחיות הבינלאומיות ונוהלי משרד הבריאות