קורסים לרופאים

Point of Care Ultrasound (PoCUS) Course

תחילת הקורס: יוני 2020
טל': 04-8295381
לפרטים והרשמה: סווטה אפנסנקו
מנהלת ביה"ס ללימודי המשך מתקדמים ברפואה

מטרת הקורס

בעשור האחרון הורחב השימוש בבדיקת אולטרסאונד ככלי עזר לאבחון וטיפול מעבר למחלקות הדימות גם למחלקות העוסקות ברפואה פנימית, כירורגיה, רפואה דחופה, מחלקות אשפוז וחדר מיון.

השימוש הנקודתי של השיטה ליד מיטת החולה למטרות מסוימות Point of Care Ultrasound- (PoCUS( הפך את השיטה ל”סטסטוסקופ” החדש של הרופא.
בקורס המוצע
ההרצאות תתמקדנה על עקרונות השיטה ושימושה בנושאים הרלוונטים לקלינאים.
ההרצאות תועברנה על ידי טובי המומחים בדימות רפואי ורפואה דחופה. בקורס זה ישתתף מרצה אורח מטובי מומחי האולטרסאונד בעולם –
Prof. Tomas Villen Villegas, Hospital Unviersitario Ramon y Cajal, Madrid