קורסי הכשרה מקצועיים

קורס הכשרה מקצועית בליווי רוחני רב-תרבותי

מטרת הקורס

המלווה הרוחני הוא איש מקצוע שתפקידו לתת תמיכה ולהיות נוכח עם החולה במצוקתו, לסייע לו לשמור על זהותו במצבי איום על חייו ולתת משמעות לעולמו, באמצעות שפה וכלים ייחודיים, המסייעים בחיבור למשאבי הרוח ולכוחות הריפוי הפנימיים של החולה.

לטופס ההרשמה יש להיכנס ללשונית סילבוס.