קורסי הכשרה מקצועיים

קורס הכשרה מקצועית בליווי רוחני רב-תרבותי

2020-2022

מטרת הקורס

המלווה הרוחני הוא איש מקצוע שתפקידו לתת תמיכה ולהיות נוכח עם החולה במצוקתו, לסייע לו לשמור על זהותו במצבי איום על חייו ולתת משמעות לעולמו, באמצעות שפה וכלים ייחודיים, המסייעים בחיבור למשאבי הרוח ולכוחות הריפוי הפנימיים של החולה.

לטופס ההרשמה יש להיכנס ללשונית סילבוס.