קורסים לרופאים

קורס הכנה לבחינות רישוי לבוגרי חו”ל

תחילת הקורס: 2/8/2020
ימים: א-ה
בין השעות: 09:00-14:00

מטרת הקורס

פרטים בסילבוס