קורסי גמול השתלמות

עריכה לשונית וכתיבה מינהלית

תחילת הקורס: 14/10/20

מטרת הקורס

הקורס מיועד לאנשים המעוניינים לשפר את יכולת ההתנסחות שלהם בעבודה ובכלל לטובת כתיבה בהירה וקולחת המגבירה את המודעות לניסוח נכון. במפגשים נבין את עקרונות הכתיבה היעילה, הבהירה ואת דרכי יישומה במסמכי העבודה. כמו כן, נעסוק בשיפור יכולות הקריאה, הסיכום והניסוח ונעמוד על ההיגיון שמאחורי השפה והכללים שלה וזאת בכדי שנוכל לזהות שגיאות ולתקנם. במקביל נתנסה בסדנת כתיבה ועריכה לשונית עם תרגילים יצירתיים וחווייתיים.

חשוב לציין שהקורס מחייב עשייה והשתתפות פעילה.