גמול השתלמות

סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי הציבור

תחילת הקורס: 3/10/2021
בין השעות: 15:00-18:15
מכללת רמב"ם-ידע

מטרת הקורס

רבים מעובדי הציבור  ומשרתיו אינם מודעים לבעייתיות, הנובעת מאחריותם האישית והארגונית הפוטנציאלית, למעשים ומחדלים המתבצעים במהלך תפקידם.

מטרת הקורס הינה להעביר לעובדי הציבור את היסודות המשפטיים של תחומי המשפט האזרחי והפלילי, כל זאת יחד עם ניתוח משפטי של אחריותם האישית של עובדי הציבור ביחס לתחומים אלו, מתוקף תפקידם.