קורס לגמול השתלמות

מבוא למינהל ציבורי

מטרת הקורס

מטרת הקורס : להקנות רקע ומושגי יסוד בתורת המינהל הציבורי והבנת תהליכי קביעת המדיניות הציבורית.

במהלך הקורס ידונו הסוגיות הבאות: התפתחות המחשבה המנהלית על פי הגישות והאסכולות השונות, יסודות ומאפיינים של הארגון הבירוקרטי, תהליכים ארגוניים, יחסי הגומלין שבין הפוליטיקה למינהל, תהליכי קבלת החלטות, ביקורת המדינה ורפורמות מנהליות.