יישומי מחשב

אקסל למתקדמים

תחילת הקורס: 10/2/20
בין השעות: 09:00-12:00

מטרת הקורס

הקורס ירחיב בצורה משמעותית את הידע השימושי שלך וימקד אותך להסתייע בכלי ה- Excel השונים לצרכים שונים בעבודה.

במהלך הקורס רוכשים הסטודנטים כלים ליצירה של דוחות מורכבים, ניתוח נתונים ומודלים, הצגת נתונים בחתכים מגוונים, הכנה של תחזיות עתידיות, עיבוד נתונים לשם קבלת החלטות ואוטומציה של פעולות מסורבלות לחיסכון של זמן ועבודה בעתיד.

מטרות:
הקורס מלמד עקרונות עבודה מתקדמים בתוכנת ה-Excel. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל לעבוד באופן שוטף עם התוכנה, לבצע פעולות חישוב ולהשתמש בנוסחאות מורכבות, לבנות בסיס נתונים יעיל ליצור סדרת נתונים ולהציג גרפים מתקדמים.