קורסי העשרה

מניעת הטרדה מינית
בשנת 1998 נחקק בישראל "החוק למניעת הטרדה מינית – התשנ"ח". מטרת חוק זה היא ״לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון
לחץ ושחיקה
הקורס מציף ומציג את הקשיים וההתמודדויות שאנו חווים בעבודה ובחיים האישיים. נידון מהם הסיבות והגורמים? האם וכיצד ניתן להתמודד איתם? כיצד נשפר את איכות חיינו הפרטיים ואת חיינו המקצועיים . הקורס
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי הציבור
רבים מעובדי הציבור  ומשרתיו אינם מודעים לבעייתיות, הנובעת מאחריותם האישית והארגונית הפוטנציאלית, למעשים ומחדלים המתבצעים במהלך תפקידם. מטרת הקורס הינה להעביר לעובדי הציבור את היסודות המשפטיים של תחומי המשפט האזרחי והפלילי,
עריכה לשונית – קורס לגמול השתלמות 60 שעות
ההשתלמות מיועדת לאנשים המעוניינים לשפר את יכולת ההתנסחות שלהם בעבודה, כתיבה בהירה וקולחת המגבירה את המודעות לניסוח נכון. במפגשים נבין את עקרונות הכתיבה היעילה, הבהירה ואת דרכי יישומה במסמכי העבודה.