קורסים לפרא רפואי

קורס טיפול תומך (פליאטיבי) לצוות רב מקצועי
טיפול תומך הוא גישה טיפולית כוללנית, שמטרתה לשפר את איכות החיים ולהקל על סבלם של חולים ובני משפחותיהם, המתמודדים עם מחלה כרונית או חשוכת מרפא, עם מאפיינים וקשיים הקשורים למצבי
קורס GCP להסמכת רופאים, חוקרים ומתאמי מחקר בניסויים קליניים
ICH-GCP – Good Clinical Practice הליכים קליניים נאותיםGood Clinical Practice, GCP) ) הם סטנדרטים בינלאומיים לתכנון, ביצוע ,ניטור, בקרה, תיעוד ודיווח של מחקרים רפואיים בבני אדם. מטרת הקורס: הקניית כלים ועקרונות לניהול