קורס לגמול השתלמות

מניעת הטרדה מינית

תחילת הקורס: 19/12/21

מטרת הקורס

בשנת 1998 נחקק בישראל “החוק למניעת הטרדה מינית – התשנ”ח”. מטרת חוק זה היא ״לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים״.

 קורס זה תפקידו להבהיר את הנושא לעובדים בארגון, תוך מתן הגדרה מדויקת לעבירה, מרכיבה, כיצד ניתן להימנע והיכן עובר הגבול. בנוסף, נראה את דרכי ההתמודדות עם הסוגיה והשלכותיה.